+90 (312) 461 02 70 info@incekvadikonutları.com

Sayın Malikler, Değerli Komşularımız..

Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz 03.12.2022 tarihinden bugüne kadar geçen süre, rutin site işlerinin dışında öncelikle işletme ve yatırım bütçelerindeki mali durumumuzu net olarak öğrenme, geçen yıldan teknik ve mali uygunsuzluk nedeniyle yarım kalan yatırım işlerinin siteye verdiği zararın muhataplarına karşı hukuki haklarımızın korunması için yapılan ön hazırlıklar, 2022 yılının mali işlerinin bilançosunu çıkarma ve 2023 yılı işletme bütçesinin belirlenmesi çalışmalarıyla geçti.

2022 yılı mali bütçesi 31.01.2023 tarihinde tamamlanacaktır. 01.02.2023 tarihinden itibaren ise yeni yılın işletme bütçesi ve yeni aidatlar yürürlüğe girecektir. Aidatlara esas olan yeni bütçenin hazırlanması çalışmaları yaklaşık 1 ay sürdü. Bu çalışmalarda yönetimin yanı sıra konuya vakıf temsilciler ve maliklerde yer alarak önemli katkılar sundular. 2022 yılının gelir ve giderleri kalem kalem, ay ay analiz edildi. Yönetim Kurulumuz ve muhasebe çalışma grubunun birlikte Taslak olarak hazırladığı “2023 İşletme Bütçesi” daha önce 25.01.2023 Çarşamba günü yapılan Olağanüstü Temsilciler Kurulu Toplantısında saat 19.30 başlayan ve gece 02.00 de biten toplantıda detaylıca görüşülmüş, gerekli düzeltmeler yapılarak ve sonunda oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.

İşletme bütçesinin şekillenmesindeki en önemli etkenler, artan enflasyon oranıyla birlikte ürün ve hizmet bedeli girdilerinde reel olarak en az iki katını bulan artışlar ile % 54.66 oranında asgari ücretlere gelen maaş zammı, personel giderlerinde ortaya çıkan artışlara neden olmuştur. 2023 işletme bütçesi, konusunda uzman maliklerle birlikte hazırlanırken, giderler mümkün olduğunca 2023 yılının ihtiyaçlarını karşılayabilecek en düşük seviyelere çekilmeye çalışılmıştır. Sizlerle paylaştığımız aidatlara yansıyan giderlerin daha aşağıya çekilememesinin önemli nedenlerinden biri de, 2022 yılı gelir-gider bütçesinin son ayı olan 2023 Ocak ayı personel maaşlarının da yasal olarak zamlı ödenmesinin de etkisiyle  -528 798 TL açık vermiş olmasıdır. Banka hesaplarındaki bu eksilme nedeniyle 01.02.2023 – 31.01.2024 tarihleri arasını kapsayan bütçe döneminin sonunda yani 2024 yılının Ocak ayında da benzer şekilde bir zamlı maaş ödemeleri ile de karşılaşılacağı ve ayrıca 2023 yılı içinde ön görülemeyen harcamalar ihtimali de her zaman olabileceği için, 2023 bütçesinin daha aşağıya çekilme imkânı kalmamıştır. Ayrıca, Maliklerdeki toplam ödeme gecikmelerinin aylık % 10 seviyesinde olması, bütçe uygulamalarında ayrı bir olumsuzluk etkisi göstermektedir. Bu konuda, ısrarla ödeme yapmama anlayışında olan malikler, gününde ödeme yapan maliklere karşı haksız bir fiili durum yarattıkları için haklarında yasal takipler yapılacaktır.  

Bütçemiz içinde 2023 yılı için özel bir durum daha vardır. Bu sene 7 personelin EYT li olarak Mart ayında emekli olacak olması yasal olarak kıdem tazminatı ödememizi de zorunlu kılmıştır. Önceki yıllarda işletme bütçelerinde kıdem tazminatı fonunun biriktirilmemiş olması nedeniyle bu toplu ödeme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 7 personel için hesaplanan kıdem tazminatı miktarı 504 393 TL dir. Hukukçuların ortak görüşü; bu ödemelerin kat maliklerince karşılaması yönündedir. Bu nedenle kıdem tazminat miktarı 1061 konuta eşit olarak paylaştırıldığında Kat Maliklerine listede belirtilen aidatlarına ilave olarak sadece Şubat ve Mart aylarına mahsus olmak üzere Daire başına toplam 476 TL ödeme düşmektedir. Bu miktar, maliklerin Şubat ve Mart aylarındaki yeni aidatlarına ilaveten aylık 238 TL olarak sadece 2 ay boyunca ev sahiplerine tahakkuk edecektir. Apsiyon uygulamasına sahip kat malikleri ödeme yaparken aidatla birlikte bu taksitleri ekranda görebilecektir. Apsiyon uygulaması olmadan istenirse Türk Ekonomi Bankası Çayyolu Şubesinin (TEB) TR67 0003 2000 0000 0096 4669 61 nolu iban hesabına veya Ziraat Bankası – Bilkent Şubesinin TR62 0001 0017 6265 9090 3750 03 nolu iban hesabına aidatlarla birlikte tek seferde veya iki taksit halinde ödeme yapılabilir. Diğer aylarda ise sadece blok listelerinde belirtilen aidat miktarının ödenmesine devam edilecektir. Kiracılı dairelerde ise kiracı Şubat ayından itibaren sadece blok listesinde gösterilen aidatı ödeyecek, EYT liler için oluşturulan kıdem tazminatını ise kat malikleri 2 taksit halinde ayrıca ödeyeceklerdir.

Ekonomik zorlukların herkesi etkilediği bu dönemde; mümkün olduğunca personelden, elektrik, su ve sair giderlere kadar her konuda hizmet kalitesini düşürmeden maksimum tasarruf anlayışını da hayata geçirerek İncek Vadi Konutlarında huzurlu, güvenli ve mutlu bir site hayatını sakinlerimizle birlikte oluşturma gayretinde olurken, siteye zararları dokunanlara karşıda yasal haklarımızı arama çalışmalarımız da devam edecektir.

Sayın malikler.. 2022 yılı yatırım işleri içindeki en önemli kalem olan blok önleri kaplama işleri, hem firmanın yaptığı işlerin teknik yetersizliği görüldüğü hem de mermer yerine karo kaplama yapılması tasvip edilmediği için, Temsilciler Kurulu Kasım ayı toplantısında aldığı kararlar ile işleri durdurmuştur. Site Yönetimimiz, Temsilciler Kurulu kararı ile kendisine verilen yetki çerçevesinde site ve maliklere zararı dokunan firmalar ve şahıslara karşı haklarımızın aranması için Avukata verdiğimiz yetki ile hukuki süreçleri devam ettirilecektir.  Bu arada 2023 yılının işletme bütçesinin her kuruşu hassasiyetle harcanırken hizmet kalitesini de düşürmeden Temsilciler Kurulu ile birlikte maksimum tasarrufu sağlayacak bütün tedbirleri almaya çalışacağız.

Ancak bu hukuki sürecin sonuçlanmasının zaman alacağını biliyoruz. Bu nedenle malikler olarak blok önlerinde yarım kalan oto parklara su alan yerlerin izolasyonu ve üzerine yapılacak kaplama işlerine de en kısa sürede başlamamız gerekmektedir. İyi bir mali analiz yapılarak eldeki mevcut önceden toplanmış ancak pek çok hesaba karışık olarak yatırılmış avansların bankalarda geçen yıl yapılan ödemelerden arta kalan miktarını yaklaşık olarak belirledik. Yönetim Kurulu olarak önceliğimiz, bizimle birlikte tüm süreci yönetecek uzmanlardan oluşan bir “İnşaat İşleri Çalışma Grubu” ile fizibilite, proje ve maliyet çalışması yapıp, en efektif kararları almak olacaktır. Bu çalışmalar sonunda Temsilciler Kurulu ile birlikte ne kadar ilave avans toplanacağına karar verilecektir. 

Sayın Malikler.. Çevremizdeki sitelerdeki konutların değer artışları kaliteye bağlı olarak artmaktadır. Sitemiz konutlarının TOKİ’den devri yaklaşık 9 yıl olmuştur. Bu sürede her türlü yapıda eskime payı artığı gibi maalesef konutlarımızın çevre sitelere göre satış değerleri de düşmeye başlamıştır. Sitemiz konutlarının katma değer kaybı yaşamaması için elbette ihtiyaç duyulan her türlü onarım ve tadilatın yapılmasından yanayız. Dairelerimizin içine yapılan doğru ve güzel işlere yapılan harcamalar nasıl o dairenin değerinin artmasını sağlıyorsa, ortak yaşam alanlarımız için yapılacak kaliteli yatırımlarında bu değer artışlarına katkısı olacaktır. Bu nedenle sitemize yapılacak her türlü yatırım harcamasının boşa gitmeden kalitenin artmasına yardımcı olmasını arzu etmekteyiz.

 Ancak yapılacak önemli işler, aynı yıl içine sıkıştırılmadan malikleri de ödeme konusunda zorlamadan öncelik sırasına göre yıllara yayılarak yapılmasından yanayız. Kalitesiz pek çok işi bir arada yapmaya çalışmak aslında fayda yerine para kaybına neden olmaktadır. Kaliteli imalatlar ise bir ürüne değer katmaktadır. Bu nedenle her konuda yapılan onarım, tadilat ve inşat çalışmalarda en faydalı ve en ekonomik seçeneklerin bulunup, uygulamaya konulmasının gerekliliğine ve bu tür çalışmaların sitemize zamanla değer katacağına inanıyoruz. Çalışmalarımız hep bu yönde olacaktır.

Bilgilerinize sunarız.                                                  

İNCEK VADİ KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ   

İndirilebilir Ekler

Dosyaları indirmek için lütfen üzerine tıklayınız.

ID: 410