+90 (312) 461 02 70 info@incekvadikonutları.com

- Kat Mülkiyet Kanunu ile sitemiz Yönetim Planına göre duyuruda belirtilen toplantı gün ve saatlerinde her bir blok için 2 yıl süreyle görev yapacak Blok Yöneticisi, Blok Yönetici Yardımcısı ve Blok Denetcisi seçimleri yapılacaktır. 

- KMK ve Yönetim Planında, blok toplantılarında Blok Yöneticisinin kat maliklerinin salt çoğunluğu ile seçilmesini şart koşmaktadır. Yani 30 daireli bir blokta en az 16 kat malikinin oyu ile seçilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

- Bu nedenle toplantıya katılamayacak kat malikleri başka kat maliklerine veya varsa kiracılarına vekalet verek kendilerini temsil ettirmeleri hususu önem taşımaktadır.

- Toplantıya katılacak T1 ve T2 bloklardaki her bir kat maliki toplantılarında 2 adet, T3 blok kat malikleri ise blok toplantılarında 4 adet vekalet kullanabileceklerdir. 

-Ekte örneği verilen gibi bir vekaletnameye sahip olan blok sakinleri bunları toplantı sırasında toplantı başkanına sunacaklardır. 

İndirilebilir Ekler

Dosyaları indirmek için lütfen üzerine tıklayınız.

ID: 522