+90 (312) 461 02 70 info@incekvadikonutları.com

SİTE YÖNETİMİ HAKKINDA

Ortak kullanım alanlarını belirleyen 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu toplu konutlarda adil ve çağdaş yapının oluşması için “site yöneticiliği” kavramını zorunlu hale getirmektedir. Kurulan yönetim organizasyonları faaliyetlerini Kat Mülkiyeti Kanunu’nun yanı sıra “site yönetim planı”, “Satış vaadi sözleşmesi” ve “Yargıtay içtihatlarına” dayanan hukuksal biz zemin üzerinden yürütmektedir.

SİTE YÖNETİM İŞLETME BÜTÇESİ

Sitelerin ortak kullanıma açık, her türlü hizmet gerektiren alanı için belli bir bütçenin hazırlanması gerekmektedir. Bu bütçe Yönetim kurallarının sitelerde tespit ettikleri genel ve teknik bilgiler ile söz konusu sitenin ihtiyaçlarından doğan verilerle hazırlanmaktadır. Bütçeler bir senelik giderleri kapsayan tablolar olup her sene yenilenmektedir. Kat maliklerinin her ay düzenli olarak ödeyeceği (her ayın en geç 25’i) aidatlar hazırlanan bütçeler için kaynak oluşturmaktadır. Bütçeler hesaplanırken giderler 2 ayrı grupta sınıflandırılır.

A. METRE KARE PAYLI GİDERLER

Dairelerin metrekarelerine göre düşen pay tutarı olup ortak alan elektrik giderleri, blok temizlik su giderleri, peyzaj bakım ve onarım giderleri, bahçe sulama giderleri, hidrofor bakım asansör bakım giderleri ve onarım giderleri ve işletme hizmet giderlerini kapsamaktadır.(Ortak alan elektrik giderleri (blok içi aydınlatma, çevre aydınlatma, hidrofor vs. )peyzaj alanlarının sulanması ve bakımı giderleri, temizlik malzemesi giderleri, blok temizlik suyu giderleri, elektrik, sıhhi tesisat malzeme ve bakım giderleri, site yönetim ofisi telefon vs. giderlerini oluşturmaktadır.)

B. EŞİT PAYLI GİDERLER

Personel ücret ve maaş giderleri, iş elbiseleri gibi giderlerdir.

ORTAK GİDER AİDATI

Toplu konutlarda ihtiyaçlar dahilinde belirlenen, ortak kullanım alanlarında ki aydınlatma, temizlik, çevre bakımı ve gerektiğinde güvenliğin sağlanması gibi hizmetlerin aksamadan devam etmesi için aylık düzenli ödenen hizmet bedelidir.

Kat mülkiyeti kanunun 20. maddesi gereğince hak sahipleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanım hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider payını ödemekten kaçınamaz. Gecikmeli ödemelerde (%5) gecikme tazminatı uygulanmaktadır. Bu tazminat ortak yerler üzerindeki kullanım hakkından yararlanan diğer sakinlerin haklarını koruyan bir bedeldir.

ORTAK GİDER AVANSI

Kat mülkiyeti kanunun 20. maddesinde yer alan; bir site yönetim organizasyonun kuruluşu esnasında gerekli tüm masrafların karşılandığı ve yalnızca bir defaya mahsus ödenen bedeldir.

ORTAK GİDER AVANSI İÇİNDEKİ MASRAF KALEMLERİ

Yönetim Merkezi Demirbaşları
Büro ve Atölye Malzemeleri, Teknik Set
Çevre Hizmetleri Demirbaşları
Temizlik Malzemeleri
Çöp Toplama Konteyneri
Peyzaj Bakım Aletleri
Site Yönetim Tabelaları
İlan Panoları

Sözleşme Giderleri

Su Abone Sözleşme Gideri
Elektrik Abone Sözleşme Giderleri
Doğalgaz Abone Sözleşme Giderleri

Site yönetimlerinin faaliyet alanı içerisinde toplu konutlarda yerleşim bölgesinin güvenliği, çevre temizliği, yeşil alanların bakımı ve korunması, apartmanların ortak alanlarının temizliği, kalorifer tesisatlarının, su hidrofor ve depolarının bakım ve işletilmesi; site sakinlerinin sorunlarını iletebildikleri 24 saat aktif halkla ilişkiler hizmetinin verilmesi gibi rutin görevlerin yanı sıra bazı sitelerde, yaşamı kolaylaştıran ücretsiz dâhili telefon sistemi, güvenlik kamera sistemi, internet ve acil sağlık hizmetleri bulunmaktadır.

Ayrıca kimi lüks konutlarda içerisinde, sauna hamam, kafetarya gibi alanların bulunduğu sosyal tesisleri işletmek gibi hizmetleri de mevcuttur.

ID: 214