+90 (312) 461 02 70 info@incekvadikonutları.com

Yeni Su Aboneliği (İlk Abonelik)

Gölbaşı TOKİ Konutlarında, konutlarına su aboneliği yaptırmak isteyen konut alıcılarının Gölbaşı Bölge Müdürlüğü'ne aşağıda istenen belgelerle birlikte başvuracaklardır.

Gerekli Belgeler

Geçici Konut Aboneliği

 • İlçe Belediyesi' nden onaylı, Binaya ait Şantiye su numarası
 • Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
 • O adresteki telefon, doğalgaz, elektrik aboneliklerinden en az birine ait isminize düzenlenmiş fatura
 • Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi

Geçici İşyeri Aboneliği

 • İlçe Belediyesi'nden onaylı,Binaya ait şantiye su numarası
 • İşyeri Açma Ruhsatı
 • Şirket ise imza sirküleri
 • Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
 • O adresteki telefon, doğalgaz, elektrik aboneliklerinden en az birine ait  isminize düzenlenmiş fatura
 • Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi

NOT: Geçici abonelik işlemleri için öncelikle, aboneliğin bağlı olduğu İlçe Belediyesi'nden onaylı, geçici abonelik formu   ile başvurulacak, yetkililere imzalatılacak, sonra diğer belgelerle birlikte kurumumuza başvurulacaktır. Sanayi tarifesi uygulanacak aboneliklere ait yerlere geçici abonelik verilmeyecektir.

İlk Konut Aboneliği

 • İskan ruhsatı (Yapı kullanım izin belgesi)
 • Binaya ait Şantiye su numarası
 • Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı(aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
 • Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi

İlk İşyeri Aboneliği

 • İskan ruhsatı (Yapı kullanım izin belgesi)
 • Binaya ait şantiye su numarası
 • İşyeri Açma Ruhsatı veya Vergi levhasının fotokopisi
 • Şirket ise imza sirküleri
 • Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
 • Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi

İnşaat Aboneliği

 • Yapı ruhsatı fotokopisi
 • Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi fotokopisi
 • Arsa Çapı fotokopisi
 • Kanal Katılım Makbuzu fotokopisi
 • Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
 • Şirket ise imza sirküleri fotokopisi
 • Numarataj yazısı fotokopisi
 • Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi

Gecekondu Aboneliği

 • Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
 • Tapu Fotokopisi
 • 12-10-2004 tarihi öncesine ait elektrik veya telefon faturası,
 • Numarataj yazısı
 • Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi

Bahçe Aboneliği

 • Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
 • Tapu fotokopisi
 • Bağlı bulunduğu belediyeden imarlı bahçedir yazısı
 • Numarataj yazısı
 • Arsa Çapı fotokopisi

Resmi Kurum

 • Yapı ruhsatı fotokopisi
 • Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi fotokopisi
 • Arsa Çapı fotokopisi
 • Kanal Katılım Makbuzu
 • Yetkili Kurumdan Yetki Belgesi
 • Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
 • İlgili Kurumdan Resmi Yazı

Yapılması Gereken İşlemler

 1. Şahsen ilgili evraklar ile Abone Kabul servisine başvurulur.
 2. İlgili evraklar keşif için Bölge Müdürlüğü'ne gönderilir.
 3. Keşiften sonra, fiyatlandırma yapılır.

 

 1. Abonelik işlemi tamamlanır.
ID: 234