+90 (312) 461 02 70 info@incekvadikonutları.com

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından teslim edilen konutlarda borcunu bitiren alıcıların tapu işlemleri uygulaması şu şekilde yürütülmektedir.


1- TOKİ tarafından yapılan konutların kat mülkiyeti tapusu yüklenici firma tarafından tamamlanarak TOKİ’ye teslim edilir. Kat mülkiyeti tapularında mülkün sahibi olarak TOKİ görünmektedir.

2- TOKİ, kat mülkiyeti kurulan tapulardaki gerekli kontrolleri yaptıktan sonra konut satış işlemlerini gerçekleştiren ilgili banka şubesine vekalet düzenleyerek gönderir.

3- Banka, borcunu bitiren konut alıcılarına tapu işlemleri için tebligat gönderir ya da borcunu bitiren konut alıcıları ya da vekili, tapusunu almak üzere bankaya müracaat eder.

4- Banka tarafından istenen belgeler alıcılar tarafından bankaya teslim edildikten sonra banka personeli Tapu Müdürlüğü’ne müracaat ederek, randevu alınır ve konut alıcısı ya da vekili belirlenen günde Tapu Müdürlüğü'ndeki imzaların ardından tapuyu alır. Konut alıcılarının, TOKİ'ye ödenen ve KDV'den arındırılmış konut bedelinin binde 20'si oranındaki tapu harcını bankaya ödemesi gerekir.

5- Tapusunu alan konut alıcılarının 3 ay içerisinde bağlı bulunduğu Belediyeye emlak vergisi bildirimi vermesi gerekmektedir. İncek TOKİ Konutları Gölbaşı Belediyesi sınırları içerisinde kaldığından emlak bildirimleri Gölbaşı Belediyesine verilmesi gerekir.

6- TOKİ'ye borcu biten konut alıcılarının tapularını almaları gerekmektedir, borcu biten konutlarda 3. şahıslara devir yapılmamaktadır.

 

Kat mülkiyeti işlemleri tamamlanmış olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na borcunu kapatan sakinlerimizin kat mülkiyeti işlemleri için TC Ziraat Bankası Cebeci Şubesine müracaat etmesi gerekmektedir.

ID: 231